חיים כהן (משפטן)

משפטן ישראלי

חיים כהן (1911–2002) היה שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה. כיהן תקופה קצרה גם כשר המשפטים.

חיים כהן, 1952

  • "זכות היסוד שבחזקת־זכאי ניתנת לאדם לא רק כדי שלא ייענש כל עוד לא נשפט, אלא גם כדי שכבודו ושמו הטוב וכל יתר זכויותיו האישיות והחומריות לא ייפגעו, בשל מעשהו הפלילי, במאומה, כל עוד לא נשפט."
  • "בית־המשפט לא צריך לשקף במינויים שלו. בית־המשפט צריך לשפוט. בית־המשפט איננו בית נציגים של זרמים. הוא אינו מייצג איש, אלא את העם כולו, על כל שכבותיו."
  • "חיי היועץ המשפטי לממשלה קשים הם. למילוי נאמן של תפקידו המשולש – יועץ, מנסח חוקים וראש התביעה הכללית – נזקק הוא, על כל פנים נזקקתי אני, ליום עבודה של 18 שעות בממוצע." (מקור)
  • "אני נוטה לגישה ה'הרמוניסטית' שערכי המדינה הם דמוקרטיים, ורובם 'נגזרים' או שואבים מערכי יהדות. ערכי המדינה הם ערכי היהדות, ובלבד שאינם סותרים ערכי דמוקרטיה אלא חופפים או משלימים אותם. אני שולל מכול וכול את הגישה ה'דיאלקטית': מדינה יהודית ודמוקרטית אינה אמורה להיות זירה של מריבה מתמדת והתנצחויות עיקשות. לשם כך לא היה צורך בחוקי היסוד, וחזקה על המחוקק שלא רצה בהנצחת הרעה אלא בהבטחת הטובה. יש לפרט את וו־החיבור במצרף (תרתי משמע) יהדות ודמוקרטיה לערך עליון אחד – יהדות שהיא דמוקרטית ודמוקרטיה שהיא יהודית. כאילו חד הם, 'ובא זו ולימדה על זו, ובא זו משלימה את זו, והיו לאחדים בידינו' – בלשונו של השופט מנחם אלון."(מקור)
  • "צר לי לקבוע שהרוב המכריע מבין אותם תלמידי חכמים (אליהם פנה בשעתו בשאלה מיהו יהודי ראש הממשלה לשעבר) הביעו דעתם, כי יש לנהוג לפי ההלכה הקדומה אשר לפיה תלויה יהדותו של אדם ביהדותה של אמו. נדמה לי שזוהי אחת האירוניות המרות ביותר של הגורל שאותה גישה ביולוגית או גזענית אשר הופצה על ידי הנאצים ואשר אפיינה את חוקי נירנברג הנודעים לשמצה, שאותה גישה תהפוך בגלל מסורת יהודית שטוענים לה שהיא קדושה או מקודשת לבסיס לקביעה או לפסילה רשמית של היות אדם יהודי במדינת ישראל." ~ בשיח על בעיות היהדות שהתקיים בירושלים ב־17 ביוני 1963 (כ"ה בסיוון תשכ"ג)
  • "כולם שווים לפני השופט - שר-השרים ואחרון הבטלנים, צדיק הדור והמועד בפושעים, זקן מופלג ותינוק בן-יומו, אזרח ונוכרי, יהודי וגוי: כשעומדים בדין, זה מול זה, כאילו ערומים הם כביום היוולדם, וכל מעלותיהם ומגרעותיהם כאילו נעלמו כלא היו. אפילו יחיד העומד בדינו מול המדינה כולה, בין שהוא תובע אותה לדין ובין שהיא תובעת אותו, בין בדיני ממונות ולבין בדיני מנהל, ואפילו בדיני נפשות, גם כשהמדינה מיוצגת בבית המשפט על-ידי מיטב פרקליטיה והוא עומד מולם בגפו וטוען לעצמו - שווים הם בעיני השופט שוויון גמור." ~ המשפט, מהדורה שנייה, 1996, עמ' 109

נאמר עליו

עריכה
  • "היה ממניחי היסוד למשפט הישראלי. כך בעבודתו במשרד המשפטים, בה כיהן כפרקליט המדינה וכמנהל כללי, כיועץ המשפטי לממשלה וכשר משפטים; כך בעבודתו בבית המשפט העליון, באלפי פסקי הדין שכתב; וכך בעבודתו המדעית רבת השנים." ~ אהרן ברק
  • "אלישע בן אבויה של ימינו." ~ צבי יהודה קוק