חסידים ומתנגדים

חסידים ומתנגדים הן קבוצות של שני זרמים ביהדות שראשיתם במזרח אירופה במאה ה־18 עם עליית תנועת החסידות ותנועה נגדית של מתנגדים לה.


  • "חסיד – מורא שמיים עליו. מתנגד – מורא 'שולחן ערוך' עליו." ~ מנחם מנדל מקוצק
  • "מתנגדים חושבים שלא צריכים רבי וחסידים חושבים שיש להם רבי." ~ ישראל מסלנט
  • "חסיד ומתנגד שניהם יורשים גיהנום. חסיד, על שום שהוא אומר: 'כיוון שיש לי רבי – ספר למה לי?'; מתנגד, על שום שהוא אומר: 'כיוון שיש לי ספר – רבי למה לי?' ” ~ מנשה מאיליה, ספר הבדיחה והחידוד
  • "אומר היה ראש הישיבה שלנו: תלמיד שנתפקר יש תקווה שיעשה תשובה, תלמיד שנעשה חסיד לא יעשה תשובה לעולם." ~ שמואל יוסף עגנון, "תמול שלשום", עמ' 232
  • "לימדתי תורה בכמה ישיבות, ומעולם לא בדקתי מוצאו והשתייכותו של בחור, אם 'חסיד' הוא או 'מתנגד'. לא בדקתי אם בחור הולך עם גארט'ל ואם לאו." ~ אלעזר מנחם מן שך, מחשבת זקנים, מאמר י"ח
  • "אנחנו, המתנגדים, היינו לוחשים את הפסוקים האחרונים של ברכת המזון 'נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם'. שאלתי את אבי למה אחינו הספרדים והחסידים שרים זאת בקול גדול ואילו אנחנו לוחשים. היה אומר לי אבי 'כי אנחנו, כאן בירושלים, ראינו'." ~ ראובן ריבלין
  • "אמר מתנגד לחסיד:
בוא וראה, מה בינינו לבינכם. אנו, כיוון שגומרים להתפלל, מיד אנו לומדים פרק משניות ואומרים קדיש דרבנן, ואילו אתם – עוד 'אשרי' ו'בא לציון' בפיכם וכבר אתם שותים 'תיקון'.
החזיר לו החסיד:
מה תימה יש בדבר? אתם תפילתכם תפילה מתה היא, ודין הוא שתלמדו עליה משניות ותאמרו עליה קדיש, ואילו אנחנו – תפילתנו תפילה חיה היא, ויפה לגימה לחי." ~ ספר הבדיחה והחידוד

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה