צבי יהודה קוק

בנו של הראי“ה קוק ומממשיכי דרכו הבולטים
(הופנה מהדף צבי יהודה הכהן קוק)

הרב צבי יהודה הכהן קוק (ט"ו ניסן תרנ"א - י"ד באדר תשמ"ב, 23 באפריל 1891 - 9 במרץ 1982), רב, ראש ישיבה ומנהיג רוחני של הציונות הדתית.

לימוד תורהעריכה

ישיבהעריכה

 • "על בחור ישיבה להיות לבוש הכי יפה שניתן"~ "משמיע ישועה" עמ' 84.

לימוד אמונהעריכה

 • "יש הרבה ספרים לבירור אמונה. מורה נבוכים ועוד. הרבה דברים כלליים, וגם עניני כנסת ישראל... מה שאין כן ספר הכוזרי, מיוחד, שכולו סגולת ישראל...ולכן הוא קדש הקדשים." (שם עמ' ה)
 • "יש כאלה שאומרים: "מרכז הרב זה מחשבה. אני יהודי של תלמוד". ועל זה אמר (הרב קוק) שמהחתם סופר יש מילה חוצבת להבות: מי שאומר בנגלה שאינו מאמין בנסתר צריך בדיקה בנסתר אם הוא מאמין בנגלה" (שם עמ' ז)
 • "הגאון מחייב לימוד אמונה" (שם עמ' ו, מדובר על הגאון מווילנה)

על ארץ ישראלעריכה

 • "על יהודה ושומרון תהיה מלחמה". ארץ הצבי.
 • "איפה חברון שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה שכם שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר הירדן שלנו?! איפה כל רגב ורגב? כל חלק וחלק, של ארבע אמות של ארץ ד'?! הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן? חלילה וחס ושלום!"~ מתוך מזמור י"ט למדינת ישראל. נאמר ביום עצמאות תשכ"ז, כשלושה שבועות לפני שנכבשו שטחים אלו במסגרת מלחמת ששת הימים.
 • "קחו מכונת ירייה ותהרגו אותי... כמו שלא תוכלו להכריח אותי לאכול חזיר כך לא תפנו אותי מכאן." ~ כך אמר לחיילים בפינוי גרעין אלון מורה מחווארה [1]

עם ישראלעריכה

 • "הענין שלנו, קדושת הכלל, הנשמה הלאומית הצבורית." (מתוך התורה הגואלת א עמוד א)
 • "בדרך רמז צבו"ר- צדיקים בינונים ורשעים... בסדר כזה, של צדיקים בראש, זה מצב של בריאות הציבור" (שם)

מדינת ישראלעריכה

 • "השלטון היהודי בארץ הקודש, קרי: מדינת ישראל וצבאה, יחד עם היותו בבחינת "קץ מגולה", הריהו מצווה מפורשת וחשובה, מצווה כלל-ישראלית"~ מתוך מזמור י"ט למדינת ישראל.
 • "ולעומת מה שנאמר: "האם זו המדינה שאותה חזו נביאנו?" אומר אני: זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין המדינה בתכלית השלמות, אולם נביאינו ורבותינו, ממשיכיהם, אמרו שהמדינה תהיה כזו: זרע אברהם, יצחק ויעקב, ישובו ויקימו בה תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאי..."~ שם.
 • "הטרגיקומדיה הנוראה של הרכבת ממשלה לא נורמלית, ללא צדק ודת, של מיעוט, על מדינתנו הנשגבה, עשתה את כולנו ללעג ולקלס, והיא חלול השם שאין כמוהו, חלול שם שמים וחלול שם כבוד עם ישראל ומדינת ישראל. כל מי שיש לו איזה מגע ויחס לטרגיקומדיה מזעזעת זו, יש לו דין מחלל השם, שאין לו כפרה ותיקון" ~מתוך כרוז שפרסם נגד בקשת הרכבת ממשלה בראשות גולדה מאיר, בתמיכת מפגלות ערביות[2].

גדולי ישראלעריכה

 • "פגישת הרמב"ם עם קבלה קשה לברר. אבל שהרמב"ם הוא שכל גדול עילאי שחודר למעמקים, ודאי. בשם רבי שניאור זלמן מלאדי כ', שהרמב"ם היה מקובל גדול." (מתוך התורה הגואלת א עמ' יז)
 • "החתם סופר גאון וקדוש ומחנך גדול" (שם)
 • "הגאון (מוילנא) לא היה אדם פשוט, כמובן. איך אפשר בכלל לדבר על הגאון? רבי שניאור זלמן מלאדי היה גם כן אדם גדול, לא במדרגת הגאון" (שם עמ' יח)
 • "הגאון היה עמוד התורה בישראל" (שם)
 • "אדם נעלה ודגול כזה אשר כל חייו, כוחותיו, כישרונותיו ופעולותיו נתונים המה למאבק הקודש של הצדק והיושר ותוקף חייו וכבודו של עמו ישראל." ~על הרב מאיר כהנא.
 • "אני נשאר עם מרן אבא בחדרו. פה אני מובטח שלא יקרה לי מאומה"~ כנימוק מדוע אינו יורד למקלט בשעת מלחמה (משמיע ישועה עמ' 86).

אישיםעריכה

 • שפינוזה היה ביטוי: הטבע הוא אלהים. זוהי העבודה זרה הגדולה ביותר, יש שעובדים לאש ויש לשמש והוא- לטבע כולו" (מתוך התורה הגואלת א עמ' כ)
 • על אחד העם- "ששנה ופירש וביסס בכפירתו ובסיגנונו את המחשבה הלאומית החילונית בישראל את הכפירה והריקנות..." (שם)
 • "בכתביו של בנימין זאב הרצל אין כפירה"~ לנתיבות ישראל ח"ב.
 • "הוא היה בעל תשובה במלוא מובן המילה"~ על מקס נורדאו, לנתיבות ישראל ח"ב.

שונותעריכה

 • "יש לבבות ויש לבבות. יש לבות אדם ויש לבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים - לבבות". ~ מתוך מאמר 'מאחר כותלנו' שפורסם בשנת תרצ"ז (1939) בימי המאבק על הכותל. נדפס שנית בספרו לנתיבות ישראל חלק א'. מילים אלו שימשו השראה ליוסי גמזו בשירו על הכותל שנכתב בעקבות מלחמת ששת הימים; ולא עוד אלא שגמזו רמז דמותו באותו שיר עצמו, במילים "עמד הישיש מול הכותל".

מיוחסעריכה

 • "מי מכיר את הדור ההוא, אתם או אני?" (כשאמרו ש"מאמר הדור" לא מתאים לדורו)
 • "מאמר הדור הוא לדורות." (כנ"ל)
 • "מה אתה לא מבין?." (לתלמידו כששאל: מהו מעמד האשה?)

עליועריכה

 • "בני שיחיה, אשר הוא, תודה לד', הוא כמעט האחד עמי, המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב שיח נשמתי. נפשו ב"ה טהורה היא ועדינה, והוא מבוסם ב"ה בהמון רעיונות טובים ומאירים, שיהיו בעז"ה לברכה לו ולעולם." (הרב קוק, אגרות הראי"ה סי' ק"ב).
 • "הולך תמים היה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, באותה הדבקות העילאית אשר ירש מאביו הרב זצ"ל, כי שלם היה ואמונתו שלמה בצדקת דרכו של אביו עד לאחת..."~ הרב יוסף קאפח (משמיע ישועה עמ' 86).
 • הרב המאור הגדול לממשלת התלמודיים. פרי קודש הילולים, חכם חרשים ונבון לחשים, צדיק מושל ביראת אלקים, גפן אדרת לגאון ולתפארת מורנו הרב צבי יהודא הכהן קוק שליט"א~ הרב יעקב משה חרל"פ בהיות הרב צבי יהודה בן 36.
 • והנני אומר לו יורה יורה ידין ידין, ועליו יש לסמוך כאחד המורים הגדולים בישראל.~ הנ"ל, באותו הקשר
 • אתה לומד אצל הרב צבי יהודה הגדול?! שב לפני, אתה ראוי והגון~ הרב מרדכי עטיה] כשהרב שבתי סבתו ענה לו שהוא לומד במרכז הרב.
 • "אותו אדם שנעשה דמות מקודשת בציבור מסוים. אני מתכוון למנוח - הרב קוק הבן, שהיה מעין דמות קריקטוריסטית של אביו. אשר באמת מעלה את העוצמה המדינית והצבא הישראלי לדרגה של קדושה! שאפילו אמר שמדי הצבא הם בגדי קודש... מדי הצבא הם בגדי קודש(!) הצבא צבא ישראל, מדי צבא ישראל הם בגדי קודש. ז.א. האדם הזה הוא עובד אלילים ממש, עובד אלילים פשיסטי." ישעיהו ליבוביץ

הערות שולייםעריכה

 1. ^ (הרב יוסף בדיחי, בספר משמיע ישועה, בהוצאת W:המכון התורני אור עציון, מרכז שפירא תש"ע, עמ' 371)
 2. ^ להלכות ציבור כרוז ל"ח