צבי יהודה קוק

ראש ישיבת מרכז הרב, בנו של הראי“ה קוק ומממשיכי דרכו הבולטים
(הופנה מהדף צבי יהודה הכהן קוק)

הרב צבי יהודה הכהן קוק (ט"ו ניסן תרנ"א - י"ד באדר תשמ"ב, 23 באפריל 1891 - 9 במרץ 1982) היה ראש ישיבת מרכז הרב ומנהיג רוחני של הציונות הדתית.

לימוד תורהעריכה

ישיבהעריכה

 • "על בחור ישיבה להיות לבוש הכי יפה שניתן"~ "משמיע ישועה" עמ' 84.

לימוד אמונהעריכה

 • "יש הרבה ספרים לבירור אמונה. מורה נבוכים ועוד. הרבה דברים כלליים, וגם עניני כנסת ישראל... מה שאין כן ספר הכוזרי, מיוחד, שכולו סגולת ישראל...ולכן הוא קדש הקדשים." (שם עמ' ה)
 • "יש כאלה שאומרים: "מרכז הרב זה מחשבה. אני יהודי של תלמוד". ועל זה אמר (הרב קוק) שמהחתם סופר יש מילה חוצבת להבות: מי שאומר בנגלה שאינו מאמין בנסתר צריך בדיקה בנסתר אם הוא מאמין בנגלה" (שם עמ' ז)
 • "הגאון מחייב לימוד אמונה" (שם עמ' ו, מדובר על הגאון מווילנה)

על ארץ ישראלעריכה

 • "איפה חברון שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה שכם שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה יריחו שלנו - אנחנו שוכחים את זה?! ואיפה עבר הירדן שלנו?! איפה כל רגב ורגב? כל חלק וחלק, של ארבע אמות של ארץ ד'?! הבידינו לוותר על איזה מילימטר מהן? חלילה וחס ושלום!"~ מתוך מזמור י"ט למדינת ישראל. נאמר ביום עצמאות תשכ"ז, כשלושה שבועות לפני שנכבשו שטחים אלו במסגרת מלחמת ששת הימים.
 • "על יהודה ושומרון תהיה מלחמה". ארץ הצבי.
 • "לא הפגנות. נוציא את המלה "הפגנות"! צריך כעת הסברה - נוציא את הטעות הזו: גוש אמונים הוא לא נגד הממשלה. כולו חיובי, חיוב שבחיוב. הגדלת החיוב זה היסוד. צריך הרבה להרבות זאת, ולשנן ולרומם את האוירה. התנחלויות זה פרט! קודם רוממות העם, קוממות העם. הגבלה של "תחום מושב" זה פרט שאפשר לדון עליו. יש לזכור: עצם המציאות שיש לנו ממשלה - זו זכות, זכינו. גם עם הדיון והבקורת אפשר להיות ביחסים חיוביים. הסגנון - לא התקפות על הממשלה אלא חיוב. להביע מה שצריך להיות, מה שאנחנו דורשים, מה שריבונו של עולם דורש" ~ סיכום שיחת הרב צבי יהודה מיום ד' חשוון התשל"ז, להלכות ציבור עמ' רנא
 • "קחו מכונת ירייה ותהרגו אותי... כמו שלא תוכלו להכריח אותי לאכול חזיר כך לא תפנו אותי מכאן." ~ לחיילים בפינוי גרעין אלון מורה מחווארה [1]
 • תלמיד: "מחר יש חלילה מציאות שצה"ל הולך לסגת ממקום פלוני, אנו מוכנים למסירות נפש, לשכב על הכביש בפני המשאיות".
  הרב צבי יהודה: "לא".
  תלמיד: "אבל הרב אמר מסירות נפש?"
  הרב צבי יהודה: "לא!!!" ~ תמלול הקלטה של שיחת הרב צבי יהודה קוק עם תלמיד, עיטורי כהנים 252
 • "העם לא איתנו!" ~ כך הסביר לראשי גוש אמונים, בעקבות הסכמי קמפ-דייויד, כשיצאה הוראה בשמו להפסיק את ההתנגדות לפינוי ההתנחלות ברוג'ייב[2]
 • "אין לנו דבר נגד מוחמד ואחמד פרטיים" ~ כהסבר להתנגדותו להתיישבות על אדמות פרטיות של כפריים ערביים[3]

עם ישראלעריכה

 • "הענין שלנו, קדושת הכלל, הנשמה הלאומית הצבורית." (מתוך התורה הגואלת א עמוד א)
 • "בדרך רמז צבו"ר- צדיקים בינונים ורשעים... בסדר כזה, של צדיקים בראש, זה מצב של בריאות הציבור" (שם)

מדינת ישראלעריכה

 • "השלטון היהודי בארץ הקודש, קרי: מדינת ישראל וצבאה, יחד עם היותו בבחינת "קץ מגולה", הריהו מצווה מפורשת וחשובה, מצווה כלל-ישראלית"~ מתוך מזמור י"ט למדינת ישראל.
 • "ולעומת מה שנאמר: "האם זו המדינה שאותה חזו נביאנו?" אומר אני: זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין המדינה בתכלית השלמות, אולם נביאינו ורבותינו, ממשיכיהם, אמרו שהמדינה תהיה כזו: זרע אברהם, יצחק ויעקב, ישובו ויקימו בה תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאי..."~ שם.
 • "הטרגיקומדיה הנוראה של הרכבת ממשלה לא נורמלית, ללא צדק ודת, של מיעוט, על מדינתנו הנשגבה, עשתה את כולנו ללעג ולקלס, והיא חלול השם שאין כמוהו, חלול שם שמים וחלול שם כבוד עם ישראל ומדינת ישראל. כל מי שיש לו איזה מגע ויחס לטרגיקומדיה מזעזעת זו, יש לו דין מחלל השם, שאין לו כפרה ותיקון" ~מתוך כרוז שפרסם נגד בקשת הרכבת ממשלה בראשות גולדה מאיר, בתמיכת מפגלות ערביות[4].

על אישיםעריכה

גדולי ישראלעריכה

 • "פגישת הרמב"ם עם קבלה קשה לברר. אבל שהרמב"ם הוא שכל גדול עילאי שחודר למעמקים, ודאי. בשם רבי שניאור זלמן מלאדי כ', שהרמב"ם היה מקובל גדול." התורה הגואלת א עמוד יז
 • חתם סופר גאון וקדוש ומחנך גדול." ~ שם
 • "הגאון (מוילנא) לא היה אדם פשוט, כמובן. איך אפשר בכלל לדבר על הגאון? רבי שניאור זלמן מלאדי היה גם כן אדם גדול, לא במדרגת הגאון." שם עמ' יח
 • "הגאון היה עמוד התורה בישראל" ~ שם
 • "אדם נעלה ודגול כזה אשר כל חייו, כוחותיו, כישרונותיו ופעולותיו נתונים המה למאבק הקודש של הצדק והיושר ותוקף חייו וכבודו של עמו ישראל." ~ על הרב מאיר כהנא
 • "אני נשאר עם מרן אבא בחדרו. פה אני מובטח שלא יקרה לי מאומה." ~ כנימוק מדוע אינו יורד למקלט בשעת מלחמה (משמיע ישועה עמ' 86)
 • "אני מפחד מ"אבן-עזרא", כששמע ביקורת על פירוש ה'אבן-עזרא' שנאמרה מפי תלמיד ישיבה אחד. (גדול שימושה, עמוד קיב).

אישים אחריםעריכה

 • שפינוזה היה ביטוי: הטבע הוא אלהים. זוהי העבודה זרה הגדולה ביותר, יש שעובדים לאש ויש לשמש והוא- לטבע כולו" ~ התורה הגואלת א עמוד כ
 • על אחד העם- "ששנה ופירש וביסס בכפירתו ובסיגנונו את המחשבה הלאומית החילונית בישראל את הכפירה והריקנות..." ~ (שם)
 • "בכתביו של בנימין זאב הרצל אין כפירה." ~ לנתיבות ישראל חלק ב
 • "הוא היה בעל תשובה במלוא מובן המילה." ~ על מקס נורדאו, לנתיבות ישראל חלק ב

שונותעריכה

 • "יש לבבות ויש לבבות. יש לבות אדם ויש לבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים - לבבות". ~ מתוך מאמר 'מאחר כותלנו' שפורסם בשנת תרצ"ז (1939) בימי המאבק על הכותל. נדפס שנית בספרו לנתיבות ישראל חלק א'. מילים אלו שימשו השראה ליוסי גמזו בשירו על הכותל שנכתב בעקבות מלחמת ששת הימים; ולא עוד אלא שגמזו רמז דמותו באותו שיר עצמו, במילים "עמד הישיש מול הכותל".

מיוחסעריכה

 • "מי מכיר את הדור ההוא, אתם או אני?" ~ (כשאמרו ש"מאמר הדור" לא מתאים לדורו)
 • "מאמר הדור הוא לדורות." (כנ"ל)
 • "מה אתה לא מבין?" (לתלמידו כששאל: מהו מעמד האשה?)

עליועריכה

 • "בני שיחיה, אשר הוא, תודה לד', הוא כמעט האחד עמי, המתרגל לעמוד על דעתי ולהקשיב שיח נשמתי. נפשו ב"ה טהורה היא ועדינה, והוא מבוסם ב"ה בהמון רעיונות טובים ומאירים, שיהיו בעז"ה לברכה לו ולעולם." ~ הרב קוק, אגרות הראי"ה סי' ק"ב
 • "הולך תמים היה מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, באותה הדבקות העילאית אשר ירש מאביו הרב זצ"ל, כי שלם היה ואמונתו שלמה בצדקת דרכו של אביו עד לאחת..." ~ הרב יוסף קאפח (משמיע ישועה עמ' 86)
 • "הרב המאור הגדול לממשלת התלמודיים. פרי קודש הילולים, חכם חרשים ונבון לחשים, צדיק מושל ביראת אלקים, גפן אדרת לגאון ולתפארת מורנו הרב צבי יהודא הכהן קוק שליט"א: ~ הרב יעקב משה חרל"פ, בהיות הרב צבי יהודה בן 36
 • והנני אומר לו יורה יורה ידין ידין, ועליו יש לסמוך כאחד המורים הגדולים בישראל. "~ הנ"ל, באותו הקשר
 • "אתה לומד אצל הרב צבי יהודה הגדול?! שב לפני, אתה ראוי והגון." ~ הרב מרדכי עטיה, כשהרב שבתי סבתו אמר לו שהוא לומד במרכז הרב
 • "אותו אדם שנעשה דמות מקודשת בציבור מסוים. אני מתכוון למנוח - הרב קוק הבן, שהיה מעין דמות קריקטוריסטית של אביו. אשר באמת מעלה את העוצמה המדינית והצבא הישראלי לדרגה של קדושה! שאפילו אמר שמדי הצבא הם בגדי קודש... מדי הצבא הם בגדי קודש(!) הצבא צבא ישראל, מדי צבא ישראל הם בגדי קודש. ז.א. האדם הזה הוא עובד אלילים ממש, עובד אלילים פשיסטי." ~ ישעיהו ליבוביץ
 • "ואת צנועים חכמה." מתרחק מן הפרסום ומן הדומה לו ובמקום שאתה מוצא ענוותנותו אתה מוצא גדולתו. הולך בעקבותיו של אבא, בתורה ובמחשבה ובמעשה... ~ הרב שלמה יוסף זוין

הערות שולייםעריכה

 1. ^ (לפי הרב יוסף בדיחי, בספר משמיע ישועה, בהוצאת W:המכון התורני אור עציון, מרכז שפירא תש"ע, עמ' 371)
 2. ^ חגי סגל, אחים יקרים, עמ' 30
 3. ^ חגי סגל, אחים יקרים, עמ' 122
 4. ^ להלכות ציבור כרוז ל"ח