ויקיציטוט:מתקפת איכות/גדולי הציונות

ציונות הוא תחום אשר יכול להניב דפים על גבי דפים של ציטוטים מובחרים.
מטרת המתקפה היא להקים דפי ציטוטים על גדולי הציונות, ולהרחיב את הדפים הקיימים בנושא.

דפים שיש ליצורעריכה

דפים שיש להרחיבעריכה

את הדפים שלהלן אפשר להרחיב עוד אך הם בסדר גם במצבם הנוכחי:

דפים הקרובים לנושאעריכה