פשע

הפרה של כללים או חוקים

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא פשע.


 • "פשעים קטנים מקדימים תמיד פשעים גדולים." ~ ז'אן רסין
 • "הוסיף חטא על פשע." ~ פתגם עברי
 • "אלה המסוגלים לגרום לך להאמין בדברים לא הגיוניים, מסוגלים לגרום לך לבצע פשעים נתעבים." ~ וולטיר
 • "הפושע, ברגע שהוא מבצע את הפשע, הוא תמיד חולה." ~ פיודור מיכאילוביץ' דוסטויבסקי
 • "פשעים גדולים מסתתרים היטב." ~ לואי פואל
 • "איזה פשע עשינו כדי לזכות להיוולד?" ~ אלפונס דה למרטין
 • "עונשו הגדול של הפושע הוא שאין בכוחו לצאת זכאי מבית הדין של עצמו." ~ יובנליס
 • "אלפים רבים של אנשים נאלצו להודות בפשעים שאותם לא ביצעו מעולם." ~ מישל דה מונטן "מסות" (ספר 2, פרק 5)
 • "הייתי עד למספר רב של הרשעות בדין שהיו פשעים גדולים יותר מן הפשעים עצמם." ~ מישל דה מונטן
 • ""בערים שונות נגזרו עונשי מיתה על הרבה עבירות..ואף על פי כן בני אדם מסתכנים בעבירות מפני שהתקווה מנשאה את נפשם; ומעולם לא הביא אדם עצמו לידי סכנה מתוך הכרה שזממו נידון לכישלון....ניסו באי עולם את כל צורות העונשים, כשהם הולכים ומחמירים, שמא ייפגעו פחות על ידי עושי הרעה. ומסתבר שלפנים הטילו עונשים קלים יותר על החמורים שבפשעים, אך כיוון שזלזלו בהם, גזרו במשך הזמן עונש מוות על רוב הפשעים ואף על פי כן עוברים עליהם והולכים. ולפיכך יש להמציא עונש מפחיד יותר ממוות או להודות שאין בעונש זה משום מעצור. גדולה מזו, מצוקת העוני מוסיפה העזה, והחוצפה והיהירות שבעושר מגבירות את אהבת הבצע, והיצרים המתפרצים בשאר מקרי בני האדם, כשכל אחד מהם מודרך על ידי תאווה שאין להשביעה מביאים אותם לידי סכנות...בקיצור מן הנמנע הוא (ואין זה אלא סימן של תמימות גדולה שלא להודות בדבר) לכבוש את רוח האדם, כשהוא מתעורר כבל מאודו לעשות משהו, בתוקף החוק או במוראות אחרים. ולפיכך אין לנו לתלות ביטחוננו בעונש המוות." ~תוקידידס, תולדות מלחמת הפלופונז, ספר שלישי מ"ה - מ"ו.
 • "בכל המחקרים הקרימינולוגים בעולם מוכח שמהגרים מעורבים יותר בפשיעה מאשר אחרים, זה לא צריך להפתיע. בנוסף, בכל המחקרים מוכח שצעירים מעורבים יותר בפשיעה. כאשר שני הדברים האלה מתלכדים ביחד, נוצר מצב שקהילה מסוימת מעורבת בפשיעה" ~מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך על הפשיעה בקרב העדה האתיופית, אוגוסט 2016. מקור
 • "פושע קטן פועל בניגוד לחוק. פושע בינוני עוקף את החוק. פושע גדול פועל באמצעות החוק." ~ משה פייגלין