פתיחת התפריט הראשי

פתגמים מקסיקניים

"אל נא תיכשל פעמיים באותה אבן."

דף זה מרכז רשימת פתגמים מקסיקניים.

 • "השיחה היא מזונה של הנשמה."
 • "למי שאינו מנסה אין מזל."
 • "מי שאינו מתבונן קדימה נשאר מאחור."
 • "מי שמתחלק במה שיש לו נשאר עם החלק הטוב ביותר."
 • "אל נא תחפש אגס על עץ הבוקיצה."
 • "אם שכנך מגלח את זקנו, עשה כך גם אתה."
 • "לא כל דבר נוצץ עשוי זהב."
 • "אל נא תיכשל פעמיים באותה אבן."
 • "איש אינו לומד באמצעות ראשו של הזולת."
 • "בביתו של נפח יש מעדר עשוי מעץ."
 • "אלוהים אינו שומע את מי שאינו מדבר."
 • "למתים קבורה, ולחיים שמחה."
 • "במקום שבו הייתה אש, נשאר אפר."
 • "סרטן ישֵן נסחף במי הים."
 • "עץ עקום לעולם לא יתיישר."
 • "אלוהים עוזר למשכימים."
 • "אם תגדל עורב, הוא יעקור את עיניך."
 • "אל נא תבחן את פיו של סוס אשר קיבלת במתנה."

קישורים חיצונייםעריכה