פתיחת התפריט הראשי

פתגמים קובניים

"המתחיל הרבה דברים ישיג מעט."

דף זה מרכז רשימת פתגמים קובניים.

  • "המתחיל הרבה דברים ישיג מעט."
  • "בזמן כעס כלב יכול לנשוך את אדונו."
  • "מי שהולך בכיוון הלא־נכון לא ימצא את הדרך."
  • "בארץ של עיוורים, אדם עם עין אחת הוא מלך."
  • "היזהר מרודפי הבצע. הם ייקחו ממך כל מה שיוכלו."
  • "כל אחד יכול לשיר באיזה אופן שהוא רוצה." ~ כל אדם שונה מחברו
  • "סוס גדול מחליט אם יצעד ואם לאו." ~ לבעלי הכוח יש יותר אפשרויות מאשר לחלשים
  • "העומד מתחת לעץ רחב ייהנה מהרבה צל." ~ בחר את החברה בה אתה רוצה להיות

פתגמים בשפת המקורעריכה