פתגמים לטיניים

רשימת ערכים
(הופנה מהדף פתגמים לטינים)

דף זה מרכז רשימת פתגמים בשפה הלטינית.

ספר לטיני מהמאה ה-17

 • ".Ab esse ad posse"
"מקיום לידיעה." ~ הכוונה, כנראה: מקיומם של הדברים אדם יכול לדעת על האפשרויות שלהם
 • ".Ab Jove principium"
"הבה נתחיל עם הדבר החשוב ביותר."
 • ".A Deo rex, a rege lex"
"לאל המלך, למלך החוק." ~ מיוחס לג'יימס הראשון, מלך אנגליה
 • ".Amor vincit omnia."
אהבה מנצחת הכל." ~ ורגיליוס
 • ".A posse ad esse non valet consequentia"
"מידיעה לקיום לא תופסת תוצאה." ~ הכוונה, כנראה: מהאפשרויות של הדברים, אדם לא יכול להיות בטוח במציאותם
 • ".Abusus non tollit usum"
"התעללות איננה טיעון כנגד שימוש נכון." ~ ביטוי משפטי, הכוונה להגיד שעצם היכולת של משהו לפגוע/להתעלל אינה סיבה מספקת לסיים גם את השימוש הלגיטימי בו
 • ".Acta est fabula"
"הסיפור נשלם." ~ ביטוי שמשמעותו "מה שהתרחש היה סיפור/משל". מילותיו האחרונות של אוגוסטוס
 • ".Ad astra per aspera"
"אל הכוכבים דרך הקשיים." ~ המוטו של מדינת קנזס, לעתים מופיע גם כ""per aspera ad astra)‏
 • ".Ad impossibilia nemo tenetur"
"אף אחד לא חייב לשמור התחייבות בלתי אפשרית."
 • ".Adde parvum parvo magnus acervus erit"
"תוסיף קצת לקצת ותיהיה ערמה גדולה." ~ אובידיוס
 • ".Aegroto dum anima est, spes est"
"כל עוד החולה נמצא בהכרה (או: יש בו רוח-חיים), יש תקווה." ~ קיקרו
 • ".Age quod agis"
"עשה מה שאתה עושה." ~ במשמעות של 'עשה היטב מה שאתה עושה/עשה היטב כל דבר שאתה עושה/הייה רציני במה שאתה עושה.'
 • ".Alea iacta est"
"הפור נפל." ~ נאמר על ידי יוליוס קיסר כאשר חצה את נהר הרוביקון
 • ".Alii bella gerunt, tu felix Austria nube"
"אחרים יכולים להוביל מלחמות, את, אוסטריה המאושרת, נישאת." ~ מתייחס למדיניות האוסטרית בתחילת הזמנים המודרניים להינשא לכל בתי המלוכה החשובים
 • ".Amicus certus in re incerta cernitur"
"חבר אמיתי מתגלה תחת תנאים מפוקפקים." ~ קיקרו
 • ".Amor patriae nostra lex"
"לאהוב את המולדת זה חוקנו."
 • ".Amor non quaerit, amor reperit"
"אהבה לא מחפשת, אהבה מוצאת."
 • ".Amore, more, ore, re"
"אהבה, התנהגות, מילים, פעולות."
 • ".Aquila non capit muscas"
"הנשרים לא צדים זבובים."
 • ".Aquiris quodcumque rapis"
"אתה משיג את מה שאתה קוצר" (או: לוקח בכוח)
 • ".Argumentum ad hóminem"
"אַד הוֹמִינֶם" או "טיעון לגופו של אדם."
 • ".Ars est celare artem"
"אומנות היא להסתיר אומנות."
 • ".Ars gratia artis"
"אומנות לשם אומנות." ~ המוטו של MGM‏
 • ".Ars longa, vita brevis"
"האומנות ארוכה, החיים קצרים." ~ תרגום לטיני של הורטיוס לביטוי של היפוקרטס, שבד"כ נעשה בו שימוש מחוץ להקשר. ה"אומנות" במשפט המקורי היא אומנות הרפואה, שנדרשים חיים שלמים כדי לרכוש
 • ".Asinus asinorum in saecula saeculorum."
"הטיפש הגדול ביותר בכל הזמנים"
 • ".Audaces fortuna iuvat"
"המזל מעדיף את האמיצים." ~ ורגיליוס
 • ".Audi alteram partem"
"תקשיב לצד השני" ~ עיקרון של משפט-צדק
 • ".(Audi, vide, tace, si tu vis vivere (in pace"
"תקשיב, תראה, תהיה בשקט, אם אתה מעוניין לחיות (בשלום)"
 • ".Audiatur et altera pars"
"החלק האחר צריך להישמע גם כן."
 • ".Auri sacra fames"
"המקדש את הזהב - ירעב." ~ סנקה
 • ".Aurora musis amica est"
"הזריחה היא חברתה של המוזה"
 • ".Aut disce aut discede"
"או שתלמד או שתעזוב."
 • ".Ave Caesar! Morituri te salutatum!" או "!Ave Caesar! Morituri te salutant"
"תהילה לקיסר! העומדים למות מצדיעים לך!" ~ נאמר על ידי הגלדיאטורים לפני הקרב

 • ".Beati hispani, qvibvs vivere bibere est"
"ההיספנים בני המזל, שבשבילם לחיות משמעו לשתות"
 • ".Beatus, qui prodest, quibus potest"
"בר המזל הוא שעוזר לכל מי שהוא יכול"
 • ".Bene diagnoscitur, bene curatur"
"דבר שמאובחן כיאות יוכל להירפא כיאות"
 • ".Bene vixit qui bene latuit"
"טובים חייו של הנחבא אל הכלים." (אובידיוס)
 • ".Bis dat, qui cito dat"
"הממהר לתת, נותן כפליים." (פובליליוס סירוס)
 • ".Bona diagnosis, bona curatio"
"דיאגנוזה טובה-ריפוי טוב."(תרגום תוכני: קודם תדע מה המחלה לפני שתרפא)
 • ".Bona valetudo melior est quam maximae divitiae"
"בריאות טובה יקרה מעושר רב."
 • ".Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere"
"הרועה הטוב גוזז את כבשיו, לא מצליף בהן." (טיבריוס למושלי הפרובינקיות כלומר, אל תכבידו מדי על האוכלוסיה במיסים)

 • ".Caesar si viveret, ad remum dareris"
"אם קיסר היה בחיים, הייתם נקשרים למשוט."
 • ".Carpe diem"
"נצלו את היום ואל תשימו מבטחכם ביום מחר." (הורטיוס)
 • ".Ceterum censeo Carthaginem esse delendam"‏
"מלבד זאת אני סבור שיש להרוס את קרתגו" ~ קאטו הזקן בסיום כל נאום לסנאט, יהא נושאו אשר יהא
 • ".Cibi condimentum est fames"
"רעב הינו תבלין לכל ארוחה."
 • ".Civis Romanus sum"
"אני אזרח רומאי" (קיקרו)
 • ".Claude os, aperi oculos!"
"שמור על שתיקה והבט סביבך."
 • ".Cogito ergo sum"‏
"אני חושב, משמע אני קיים" ~ רנה דקארט
 • ".Concordia civium murus urbium"
"שלוות האזרחים חומה בצורה לעריהם."
 • ".Concordia salus"
"הרמוניה נושאת בריאות."
 • ".Consuetudinis vis magna est"
"גדול כוח ההרגל."
 • ".Consuetudo altera natura est"
"ההרגל הוא טבע שני."
 • ".Contra vim mortis non est medicamen in hortis"
"אין מרפא למוות."
 • ".Corruptissima re publica plurimae leges"
"ככל שגדלה השחיתות במדינה, כן ירבו חוקיה." ~ טקיטוס
 • ".Cuius regio, eius religio"
"המושל הוא הקובע את הדת." (שלום אאוגסבורג, 1555)
 • ".Cuiusvis hominis est errare"
"כל אדם עשוי לטעות." (קיקרו)
 • ".Cum recte vivis, ne cures verba malorum"
"נהל חייך כיאות ולא תדאג לדברי רשעים." (קאטו הצעיר)
 • ".Cura te ipsum"
"רופא, רפא עצמך תחילה."

 • ".De gustibus non est disputandum"
"על טעם וריח אין להתווכח."
 • ".De mortuis nihil nisi bene"
"על המתים אל תשמיע אלא שבחים"
(ראה "אחרי מות, קדושים אמור.")
 • ".Deserta faciunt et pacem appellant"
"הם משמידים הכל וקוראים לזה שלום." - טקיטוס
 • ".Deus ex machina"‏
אל מתוך מכונה
 • ".Divide et impera"
"הפרד ומשול." ~ יוליוס קיסר
 • ".Dum spiro, spero"
"כל עוד יש חיים, יש תקווה."
 • ".Duo cum faciunt idem, non est idem"
"כששניים עושים אותו דבר,זה איננו אותו דבר." (טרנס)
 • ".Duobus litigantibus, tertius gaudet"
"כששניים רבים, השלישי מרוויח."
 • ".Dura lex, sed lex"
"החוק קשה אך זה החוק."

 • ".E fructu arbor cognoscitur"
"ניתן לזהות את העץ עלפי פריותו."
 • ".E pluribus unum"
" מרבים יוצא אחד." ~ המוטו הלאומי של ארצות הברית
 • ".Et ipsa scientia potestas est"
"ידע זה כוח." ~ פרנסיס בייקון
 • ".Ex astris, Scientia"
"מהכוכבים, ידע." ~ המוטו של אקדמיית צי הכוכבים במסע בין כוכבים
 • ".Experto credite"
"תאמינו לי, הרי אני בעל ניסיון." ~ וירגיליוס
 • "Et tu ,brute"

הגם אתה ברוטוס? ~ מתוך המחזה יוליוס קיסר של ויליאם שייקספיר"

 • ".Faber est suae quisque fortunae"
"כל אדם יוצר (מחשל) את מזלו הוא."
 • ".Fabricando fit faber"
"האימון מביא לידי שלמות."
 • ".Fama crescit eundo"
"שמועות עוברות ומתרבות מפה לאוזן."
 • ".Fiat iustitia et pereat mundus"
"צדק ייעשה ולו גם ייחרב העולם." ~ פרדיננד הראשון, קיסר האימפריה הרומית הקדושה
 • ".Fiat lux"
"ויהי אור."
 • ".Fide, sed qui, vide"
"שים מבטחך, אך הישמר במי תשימנו."
 • ".Fortasse erit, fortasse non erit"
"אולי היה, ואולי לא."
 • ".Fortes fortuna iuvat"
"המזל מאיר פנים לחזקים."
 • ".Fortuna est caeca"
"הגורל עיוור."


 • ".Habitus non facit monachum"
"לא הגלימה עושה את הנזיר."
 • ".Hodie mihi, cras tibi"
"מנת חלקי היום תהיה מנת חלקך מחר."
 • ".Homo homini lupus est"
"אדם לאדם זאב."
 • ".Homo homini deus"
"אדם לאדם מלאך".
 • ".Homo sum, humani nihil a me alienum puto"
"אנוש הנני ושום דבר אנושי אינו זר לי."
 • ".Hora incerta, mors certa"
"השעה מוטלת בספק, רק המוות ודאי."

הערה: I ו-J הן אותה אות בלטינית

 • ".Ignorantia legis non excusat"
"אי ידיעת החוק אינה פוטרת."
 • ".In vino veritas"
"נכנס יין יצא סוד."

 • ".Laborare est orare"
"העבודה היא להתפלל." ~ מוטו נפוץ בבתי ספר

 • ".Major e longinquo reverentia"
"מרחוק הכל נראה יפה." ~ טקיטוס, רשומות 1:47
 • ".Mala herba cito crescit"
"עשבים שוטים ממהרים לגדול."
 • ".Manus manum lavat"
"יד רוחצת יד."
 • ".Mater artium necessitas"
"ההכרח הוא אבי ההמצאה." ~ אפוליאוס
 • "Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa"
"זאת אשמתי ואשמתי המלאה (אמירה של הודאה באשמה או בטעות)."
 • ".Mens sana, in corpore sano"
"נפש בריאה בגוף בריא."

 • ".(Natura non facit saltum (saltus"
"הטבע אינו יודע קיצורי דרך." ~ מקסימוס מצור
 • ".Naturo abhorret a vacuo"
"הטבע איננו סובל חלל ריק."
 • ".Ne nuntium necare"
"אל תהרוג את השליח."
 • ".Nec Hercules contra duos"
"נגד שניים לא יוכל גם הרקולס."
 • ".Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest"
"אף אחד לא יכול להימלט ממוות או מאהבה."
 • ".Nemo iudex in causa sua"
"אין בעל העניין שופט בעניינו."
 • ".Nemo saltat sobrius"
"אף אחד לא רוקד פיכח(לא שיכור)" ~ קיקרו
 • ".Nihil lacrima citius arescit"
"אין דבר המתייבש מהר מן הדמעה"
 • ".Nil satis nisi optimum"
"כל שאינו הטוב ביותר, אינו טוב."
 • "Nil sine numine".

המוטו של מדינת קולורדו. משמעותו: אין דבר מבלעדי ההשגחה העליונה.

 • ".Nosce Te Ipsum"
"דע את עצמך."
 • ".Non bis in idem"
"אין לשפוט פעמיים באותו עניין." ~ עיקרון משפטי ידוע הקרוי גם "עקרון הסיכון הכפול
 • ".Non olet"
"לכסף אין ריח."
 • ".Non ut edam vivo, sed ut vivam edo"
תרגום: "אל תחייה כדי לאכול, אכול כדי לחיות"
 • ".Nulla poena sine lege"
"אין ענישה ללא חוק."
 • ".Nullius in Verba"
"במילותיו של אף אחד." ~ המוטו של החברה המלכותית של לונדון
 • ".Nulla regula sine exceptione"
"אין כלל שאין לו יוצא מן הכלל."
 • ".Nunc aut numquam"
"עכשיו או לעולם לא"
 • ".Nunc est bibendum"
 • "כעת הזמן לשתות." ~ הורטיוס, האודות (השירים), 37, 1

 • ".Pacta sunt servanda"
"חייבים לכבד את ההסכם."
 • ".Pax melior est quam iustissimum bellum"

": "שלום עדיף על מלחמה צודקת."

 • ".Per scientiam ad salutem aegroti"
"לרפא חולה בעזרת ידע."
 • ".Perspecite potestatem caesi"
"ראה, כוחה של הגבינה."
 • ".Plenus venter non studet libenter"
"קיבה מלא לא אוהב ללמוד."
 • ".Plures crapula quam gladius perdidit"
אלכוהליזים לוקח יותר חיים מאשר חרב."
 • ".Post cenam non stare sed mille passus meare"
"אל תנוח לאחר ארוחה, אלא צעד קילומטר."
 • ".Post coitum omne animal tristis est"
"כל חיה עצובה אחרי ההזדווגות."
 • ".Potius sero quam numquam"
"טוב מאוחר מלעולם לא." ~ טיטוס ליוויוס
 • ".Praevenire melius est quam praeveniri"
"יותר טוב לרדוף מאשר להיות נרדף."

 • ".Qui audet adipiscitur"
"המעז מנצח."
 • ".Qui dormit non peccat"
"מי שישן אינו חוטא."
 • ".Qui rogat, non errat"
"מי ששואל -אינו טועה."
 • ".Quauerendo invenietis"
"אם תחפש, תגלה."

 • ".Radix malorum est cupiditas"
"תאוות הבצע היא שורש כל רע." ~ המקור הוא תרגום הברית החדשה: אגרת שאול הראשונה אל טימותיאוס, פרק ו' פסוק 10 "הלא שרש כל הרעות הוא אהבת הכסף" הפתגם התפרסם בשל השימוש שעשה בו צ'וסר, סיפורי קנטרברי

 • ". Respice post te. Hominem te esse memento. memento mori."
"הסתכל מאחוריך. זכור שאתה רק אדם. זכור שאתה עתיד למות." ~ משפט זה היה נלחש ע"י עבדים בעת העתיקה לאימפרטורים רומיים במהלך הטריאומף. הכבוד שניתן לאימפרטורים היה גובל בכבוד אלים, ועל מנת שכבוד זה לא יעלה להם לראש התפתח המנהג שבמהלך כל הטריאומף היה עומד מאחוריהם עבד שיזכיר להם.

 • ". Sic transit gloria mundi."
"כך חולפת תהילת עולם".


 • ".Tarde venientibus ossa"
"למאחרים נשארות רק העצמות."
 • ".Temet nosce"
"דע את עצמך."
 • "!Tempori parce"
"נצל את הזמן!"
 • ".Tres faciunt collegium"
"שלושה זה קהל"

 • ".Veritatem dies aperit"
"זמן מגלה את האמת."
 • ".Virtus sola nobilitat"
"המידה הטובה לבדה היא אצילות." ~ המוטו של מכללת וייברלי
 • Vox populi, vox dei.
"קול המון כקול שדי."


פתגמים
לפי שפות: אוקראינית | אזרית | איטלקית | אינדונזית | איסלנדית | אירית | אלבנית | אמהרית | אנגלית | אסטונית | ארמית | ארמנית | בולגרית | בוסנית | בלארוסית | גאורגית | גרמנית | דנית | הולנדית | הונגרית | טורקית | יוונית | יידיש | יפנית | לטינית | סינית | סלובנית | סנסקריט | ספרדית | סרבית | עברית | ערבית | פולנית | פורטוגזית | פרסית | צ'כית | צרפתית | קוריאנית | קרואטית | רומנית | רוסית | שוודית | תאית
לפי לאומים וקהילות: אוסטרים | אינדיאנים | אמריקנים | אנדורים | אפגנים | אפריקנים | ביתא ישראל | בלגים | הודים | יהודים | לובים | מקסיקנים | מרוקאים | מצרים | עיראקים | פלסטינים | קובנים